Godziny otwarcia KBR "Muszelka"
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK (6:00 - 22:00) (ostanie wejście 21:15) SOBOTA - NIEDZIELA (8:00 - 22:00) (ostanie wejście 21:15)

KARTA PACJENTA

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - TARGÓWEK

zaprasza na zajęcia

Ratownictwa Wodnego

Jeśli chcesz:

 • Doskonalić swoje umiejętności pływackie - sportowe style pływania
 • Poznać nowe techniki pływania - sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym
 • Poznać podstawy treningu pływackiego i sposoby kształtowania cech motorycznych i techniki
 • Umieć wykorzystać swoje umiejętności do niesienia pomocy osobom tonącym


przyjdź na zajęcia!!!

POŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Kryteria kwalifikacji:

 1. wiek minimalny 12 lat,
 2. elementarna umiejętność pływania kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie i stylem klasycznym.

Organizacja zajęć:

 1. Zajęcia odbywać się będą w KBR "Muszelka" przy ul. Balkonowej 2; 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 2. Koszt: 18 zł "U" 21 zł "N" za zajęcia. Odpłatność obejmuje dwu miesięczny cykl rozliczeniowy.
 3. Dni i godziny zajęć: wtorek/czwartek - I gr. od 16:15 do 17:00, II gr. od 20:00 do 20:45.
 4. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR)/instruktorów pływania oraz instruktorów WOPR i instruktorów MSW.

Program zajęć:

 1. Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym
 2. Podstawy treningu pływackiego
 3. Skoki sportowe, skoki ratunkowe oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody
 4. Podstawy nurkowania oraz podstawy holowania
 5. Samoratownictwo
 6. Posługiwanie się sprzętem ratunkowym

Poprzez uczestnictwo w zajęciach możesz starać się o uzyskanie

Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR

Oraz:

 • Doskonalić umiejętności pływackie
 • Podnieść poziom sprawności fizycznej
 • Prowadzić prozdrowotny styl życia

Aktualny harmonogram

 
Tel: (022) 674-10-68, wew. do kas 21
faks: (022) 674-10-61
muszelka@basen-muszelka.pl